The Eastern Window
PHOTOGRAPHS or DOCUMENTS relating to various 18th or 19th century persons.
Foto 35

Hoogstwaarschijnlijk Wilhelmina Bartholomina Maria van den Santheuvel (1864-1949).
Misschien Constance Jacoba Johanna Wilhelmina van den Santheuvel (1869-1953).


Dochters van Jonkheer Francois Jacob van den Santheuvel (1834-1880) en Jonkvrouw Henriëtta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten, vrouwe van Babyloniënbroek, Capelle, Hoogeveen en Briels Nieuwland (1838-1890).

Identificatie "Freule van den Santheuvel".
L. de Koningh,
Dordrecht
Wilhelmina Bartholomina Maria van den Santheuvel (1864-1949).
The Eastern Window